BERITA TERBARU
Hukum Bisnis Syariah

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 (Selasa)

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

SELASA, 17 OKTOBER 2017

JAM

RUANG

MHS

 

MATAKULIAH

SMT

KLS

JUR

DOSEN PENGAMPU

PENGAWAS UJIAN

08.00 - 09.30

D 207

47

UT

Studi Al Quran & Al Hadits

I

A

HK

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Miftahus Solehuddin, M.HI.

D 208

41

UT

Studi Al Quran & Al Hadits

I

B

HK

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.

Ali Kadarisman, M, HI.

D 209

40

UT

Studi Al Quran & Al Hadits

I

C

HK

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Dr. H. M. Sa'ad Ibrahim, MA.

Imam Sukadi, SH., M.H.

PRODI

40

TH

Studi Al Quran & Al Hadits

I

D

HK

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

Dr. H. Roibin, M.HI.

Mustafa Lutfi, M.H.

PRODI

40

TH

Studi Al Quran & Al Hadits

I

E

HK

Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

Abdul Azis, M.HI.

 

 

 

D 210

44

UT

Studi Al Quran & Al Hadits

I

A

HBS

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.

A. Farroh Hasan, M.S.I.

D 211

40

UT

Studi Al Quran & Al Hadits

I

B

HBS

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Teguh Setyabudi, M.H.

D 212

41

UT

Studi Al Quran & Al Hadits

I

C

HBS

Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Musleh Herry, SH., M.Hum.

Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

D 213

40

UT

Studi Al Quran & Al Hadits

I

D

HBS

Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Erfaniah Zuhriah, M.H.

Abdul Rozaq, M.A.

D 214

42

UT

Studi Al Quran & Al Hadits

I

E

HBS

Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Khoirul Umam, M,HI.

D 215

38

UT

Studi Al Quran & Al Hadits

I

A

HTN

Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Muhammad, M.HI.

D 216

38

UT

Studi Al Quran & Al Hadits

I

B

HTN

Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Dwi Fidhayanti, M.H.

PRODI

38

TH

Studi Al Quran & Al Hadits

I

C

HTN

Abd. Rozaq, M.Ag.

Dr. H. Badruddin, M.HI.

Abd. Rouf, M.H.I.

PRODI

44

TH

Studi Al Quran & Al Hadits

I

A

IAT

Abd. Rozaq, M.Ag.

Dr. Suwandi, M.H,

Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

PRODI

40

TH

Hukum Acara PTUN

V

A

HK

Henny Mono, S.H., M.Hum.

Dr. Fakhruddin, M.HI.

Abdul Kadir, M.Ag.

PRODI

40

TH

Hukum Acara PTUN

V

B

HK

Henny Mono, S.H., M.Hum.

Dr. H. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Dr. Suparmi, M.Pd

PRODI

41

TH

Hukum Acara PTUN

V

C

HK

Henny Mono, S.H., M.Hum.

Dr. Sudirman, MA.

Sohibul Hairi, M.Pd.

PRODI

40

TH

Hukum Acara PTUN

V

D

HK

Henny Mono, S.H., M.Hum.

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Fitrana Harintama, M.Pd.

PRODI

40

TH

Hukum Acara PTUN

V

E

HK

Henny Mono, S.H., M.Hum.

H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Nur Farah Ukhrowiyah, M.Pd.

PRODI

20

TH

Hukum Acara PTUN

V

ICP

HK

Henny Mono, S.H., M.Hum.

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Shirly Rizki Kusumaningrum, M.Pd.

D 217

45

UT

Syariah dan HAM

V

A

HBS

Dr. Suwandi, M.H.

Ahmad Wahidi, M.HI.

Fajariyah Ratna Sari, M.Pd.

SY 204

48

UT

Syariah dan HAM

V

B

HBS

Dr. Suwandi, M.H.

Dr. H. M. Thoriquddin, Lc., M.HI.

Ika Puspitarini, M.Pd.

SY 300

40

UT

Syariah dan HAM

V

C

HBS

Dr. Suwandi, M.H.

Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.

Ernu Widodo, M.H.

SY 203

40

UT

Syariah dan HAM

V

D

HBS

Dr. Suwandi, M.H.

Erik Sabti Rahmawati, MA.

Soenarjo, S.H., M.H.

SY 201

18

UT

Syariah dan HAM

V

ICP

HBS

Dr. Suwandi, M.H.

Faridatus Syuhada', M.HI.

Farida Abu Bakar M., S.Ag.

PRODI

47

TH

Hukum Pidana

V

A

HTN

Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Ninik Wahyu Lestari, S.E.

PRODI

56

TH

Hukum Pidana

V

B

HTN

Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Titik Ulum Maulutin, S.E.

PRODI

11

TH

Hukum Pidana

V

ICP

HTN

Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Drs. H. M. Murtadho, M.Hi.

Abdur Rohman, S.Pd.I.

09.45 - 11.15

D 207

42

 

Sejarah Peradaban Islam

I

A

HK

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

Iffaty Nasyiah, M.H. 

M. Bahtiar Fachrurrozy, S.HI.

D 208

39

 

Sejarah Peradaban Islam

I

B

HK

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum.

Miftakul Naim, S.Hum.

D 209

38

 

Sejarah Peradaban Islam

I

C

HK

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Welly Kuswanto, S.S.

D 210

38

 

Sejarah Peradaban Islam

I

D

HK

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

Dwi Hidayatul Firdaus, M.S.I.

Yuwono, S.Sos.

D 211

38

 

Sejarah Peradaban Islam

I

E

HK

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

Nur Janani, M. H.

Ria Anisatus Sholihah, M.S.Ak.

D 212

40

UT

Sejarah Peradaban Islam

I

A

HBS

Abd. Rouf, M.HI.

Ramadhita, S.HI., M.HI.

Achmad Tohir, S.HI.

D 213

42

UT

Sejarah Peradaban Islam

I

B

HBS

Abd. Rouf, M.HI.

Irham Bashori Hasba, M.H.

Fifi Framelia Nofandika, S.Si.

D 214

40

UT

Sejarah Peradaban Islam

I

C

HBS

Abd. Rouf, M.HI.

Muhammad Faiq, S.HI., M.H.

Nur Triyono, S.HI.

D 215

40

UT

Sejarah Peradaban Islam

I

D

HBS

Abd. Rouf, M.HI.

Asna Jazillatul Chusna, S.HI., M.S.I.

M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

D 216

41

UT

Sejarah Peradaban Islam

I

E

HBS

Abd. Rouf, M.HI.

Wiwik Budi Wasito, S.H., M.H.

H. Edi Marsis, S.H., M.H.

D 217

38

 

Sejarah Peradaban Islam

I

A

HTN

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.

Abdul Kadir, S.HI., M.H.

H. M. Amsiyono, S.H., M.Sy.

SY 300

38

UT

Sejarah Peradaban Islam

I

B

HTN

Abd. Rouf, M.HI.

Lutfah Nur Rahayu, S.H., M.H.

Kasdulah, S.H., M.H.

SY 301-A

38

UT

Sejarah Peradaban Islam

I

C

HTN

Abd. Rouf, M.HI.

Maliki, S.H.I., M.H.

H. M. Shampthon, M.HI.

SY 302

44

UT

Sejarah Peradaban Islam

I

A

IAT

Abd. Rouf, M.HI.

Al Machi Ahmad, S.HI., M.H.

Ahmad Hadiri, M.HI.

PRODI

40

TH

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

V

A

HK

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Henny Mono, S.H., M.H.

Drs. Hasim, M.H.

PRODI

34

TH

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

V

B

HK

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Himmah Mufidah, S.S., M.Pd.

Dr. H. Abu Syakur, M.H.

PRODI

36

TH

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

V

C

HK

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Musataklima, M.S.I.

PRODI

39

TH

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

V

D

HK

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Risma Nur Arifah, M.H.

PRODI

40

TH

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

V

E

HK

Wiwik Budi Wasito, S.H., M.H.

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Miftahus Solehuddin, M.HI.

PRODI

17

TH

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

V

ICP

HK

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.

Ali Kadarisman, M, HI.

PRODI

42

TH

Hukum Acara PTUN

V

A

HBS

Maliki, M.H.

Dr. H. M. Sa'ad Ibrahim, MA.

Imam Sukadi, SH., M.H.

PRODI

46

TH

Hukum Acara PTUN

V

B

HBS

Maliki, M.H.

Dr. H. Roibin, M.HI.

Mustafa Lutfi, M.H.

SY 203

45

UT

Hukum Acara PTUN

V

C

HBS

Al Machi Ahmad, M.H.

Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

Abdul Azis, M.HI.

SY 204

47

UT

Hukum Acara PTUN

V

D

HBS

Al Machi Ahmad, M.H.

Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.

A. Farroh Hasan, M.S.I.

SY 201

19

UT

Hukum Acara PTUN

V

ICP

HBS

Al Machi Ahmad, M.H.

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Teguh Setyabudi, M.H.

PRODI

45

TH

Ilmu Falak

V

A

HTN

Ahmad Wahidi, M.HI.

Musleh Herry, SH., M.Hum.

Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

PRODI

45

TH

Ilmu Falak

V

B

HTN

Ahmad Wahidi, M.HI.

Erfaniah Zuhriah, M.H.

Abdul Rozaq, M.A.

PRODI

11

TH

Ilmu Falak

V

ICP

HTN

Ahmad Wahidi, M.HI.

Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Khoirul Umam, M,HI.

12.30 - 14.00

PRODI

35

TH

Tafsir Ahkam

III

A

HK

H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Muhammad, M.HI.

PRODI

38

TH

Tafsir Ahkam

III

B

HK

Abd. Rozaq, M.Ag.

Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Dwi Fidhayanti, M.H.

PRODI

37

TH

Tafsir Ahkam

III

C

HK

Abd. Rozaq, M.Ag.

Dr. H. Badruddin, M.HI.

Abd. Rouf, M.H.I.

PRODI

40

TH

Tafsir Ahkam

III

D

HK

Abd. Rozaq, M.Ag.

Dr. Suwandi, M.H,

Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

PRODI

32

TH

Tafsir Ahkam

III

E

HK

Abd. Rozaq, M.Ag.

Dr. Fakhruddin, M.HI.

Abdul Kadir, M.Ag.

PRODI

14

TH

Tafsir Ahkam

III

ICP

HK

Abd. Rozaq, M.Ag.

Dr. H. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Dr. Suparmi, M.Pd

D 207

41

UT

Ulum Al Qur'an

III

A

HBS

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Dr. Sudirman, MA.

Sohibul Hairi, M.Pd.

D 208

42

UT

Ulum Al Qur'an

III

B

HBS

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Fitrana Harintama, M.Pd.

D 209

41

UT

Ulum Al Qur'an

III

C

HBS

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Nur Farah Ukhrowiyah, M.Pd.

D 210

43

UT

Ulum Al Qur'an

III

D

HBS

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Shirly Rizki Kusumaningrum, M.Pd.

D 211

14

UT

Ulum Al Qur'an

III

ICP

HBS

Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Ahmad Wahidi, M.HI.

Fajariyah Ratna Sari, M.Pd.

D 212

42

UT

Bahasa Inggris I

III

A

HTN

Ika Puspitarini, M.Pd.

Dr. H. M. Thoriquddin, Lc., M.HI.

Ika Puspitarini, M.Pd.

D 213

40

UT

Bahasa Inggris I

III

B

HTN

Ika Puspitarini, M.Pd.

Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.

Ernu Widodo, M.H.

D 214

14

UT

Bahasa Inggris I

III

ICP

HTN

Ika Puspitarini, M.Pd.

Erik Sabti Rahmawati, MA.

Soenarjo, S.H., M.H.

PRODI

51

TH

Hukum Pidana*

VII

A

HBS

Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Faridatus Syuhada', M.HI.

Farida Abu Bakar M., S.Ag.

PRODI

33

TH

Hukum Acara Pidana*

VII

A

HK

Maliki, M.H.

Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Ninik Wahyu Lestari, S.E.

PRODI

36

TH

Hukum Acara Pidana*

VII

B

HK

Maliki, M.H.

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Titik Ulum Maulutin, S.E.

PRODI

35

TH

Hukum Acara Pidana*

VII

C

HK

Maliki, M.H.

Drs. H. M. Murtadho, M.Hi.

Abdur Rohman, S.Pd.I.

14.15 - 15.45

D 207

40

UT

Hadits Ahkam

III

A

HK

Dr. H. M. Toriquddin, Lc., M.HI.

Iffaty Nasyiah, M.H. 

M. Bahtiar Fachrurrozy, S.HI.

D 208

40

UT

Hadits Ahkam

III

B

HK

Dr. H. M. Toriquddin, Lc., M.HI.

Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum.

Miftakul Naim, S.Hum.

D 209

40

UT

Hadits Ahkam

III

C

HK

Dr. H. M. Toriquddin, Lc., M.HI.

Dr. Khoirul Hidayah, M.H.

Welly Kuswanto, S.S.

D 210

40

UT

Hadits Ahkam

III

D

HK

Dr. H. M. Toriquddin, Lc., M.HI.

Dwi Hidayatul Firdaus, M.S.I.

Yuwono, S.Sos.

D 211

32

UT

Hadits Ahkam

III

E

HK

Dr. H. M. Toriquddin, Lc., M.HI.

Nur Janani, M. H.

Ria Anisatus Sholihah, M.S.Ak.

SY 201

19

UT

Hadits Ahkam

III

ICP

HK

Dr. H. M. Toriquddin, Lc., M.HI.

Ramadhita, S.HI., M.HI.

Achmad Tohir, S.HI.

D 212

45

UT

Ulum Al Hadits

III

A

HBS

Khoirul Umam, M.HI.

Irham Bashori Hasba, M.H.

Fifi Framelia Nofandika, S.Si.

D 213

43

UT

Ulum Al Hadits

III

B

HBS

Khoirul Umam, M.HI.

Muhammad Faiq, S.HI., M.H.

Nur Triyono, S.HI.

D 214

43

UT

Ulum Al Hadits

III

C

HBS

Khoirul Umam, M.HI.

Asna Jazillatul Chusna, S.HI., M.S.I.

M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

D 215

42

UT

Ulum Al Hadits

III

D

HBS

Khoirul Umam, M.HI.

Wiwik Budi Wasito, S.H., M.H.

H. Edi Marsis, S.H., M.H.

SY 202

15

UT

Ulum Al Hadits

III

ICP

HBS

Khoirul Umam, M.HI.

Abdul Kadir, S.HI., M.H.

H. M. Amsiyono, S.H., M.Sy.

D 216

44

UT

Hukum Agraria

III

A

HTN

Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Lutfah Nur Rahayu, S.H., M.H.

Kasdulah, S.H., M.H.

D 217

42

UT

Hukum Agraria

III

B

HTN

Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Maliki, S.H.I., M.H.

H. M. Shampthon, M.HI.

SY 203

14

UT

Hukum Agraria

III

ICP

HTN

Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Al Machi Ahmad, S.HI., M.H.

Ahmad Hadiri, M.HI.

SY 300

32

UT

Peradilan Anak

VII

A

HK

Al Machi Ahmad, M.H.

Henny Mono, S.H., M.H.

Drs. Hasim, M.H.

SY 204

35

UT

Peradilan Anak

VII

B

HK

Al Machi Ahmad, M.H.

Himmah Mufidah, S.S., M.Pd.

Dr. H. Abu Syakur, M.H.

SY 301-A

13

UT

Peradilan Anak

VII

C

HK

Al Machi Ahmad, M.H.

Drs. H. M. Murtadho, M.Hi.

Abdur Rohman, S.Pd.I.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Alamat Kantor:
Gedung Megawati Soekarno Putri, Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144.
Telepon / Faksimile: 0341-559399
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id

Data Pengunjung 

12975147
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
9257
59615
12853273
213747
281380
12975147

Your IP: 127.0.0.1
2019-08-24 00:19
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202