Kalender Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2013

PEMBERITAHUAN

Kepada sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dapat mendownload kalender akademik 2013,

download di sini.

Sekian, terima kasih.

Malang, 22 Oktober 2012

Hormat Kami, 

Ttd. 

BAK Fakultas Syariah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang