Login 

Shariah principle of success
"BISA"
"B: Berniat Lillahi Ta'ala"
"I: Ikhlas & Istiqamah"
"S: Semangat & Sabar"
"A: Adil & Amanah"

Dr. H.Roibin, M.H.I.

Kami memiliki 106 tamu dan tidak ada anggota online

Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) 21 Oktober 2016

JADWAL UJIAN TENGAH SEMESTER SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

21 Oktober 2016

JUMAT,  21 OKTOBER 2016

JAM

RUANG

MHS

KODE

MATAKULIAH

SMT

KLS

PRODI

DOSEN PENGAMPU

PENGAWAS UJIAN

07.30 - 09.00

B 117

39

1421404

Fiqh Munakahah II

III

A

AHWAL

Ahmad Izzuddin, M.HI.

Dwi Hidayatul Firdaus, M.S.i.

Ernu Widodo, M.H.

B 118

32

1421404

Fiqh Munakahah II

III

B

AHWAL

Ahmad Izzuddin, M.HI.

Nur Janani, M. H.

Soenarjo, S.H., M.H.

B 216

41

1421404

Fiqh Munakahah II

III

C

AHWAL

Ahmad Izzuddin, M.HI.

Ramadhita, S.HI., M.HI.

M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

B 217

40

1421404

Fiqh Munakahah II

III

D

AHWAL

Abdul Kadir, M.HI.

Irham Bashori Hasba, M.H.

H. Edi Marsis, S.H., M.H.

B 215

20

1421404

Fiqh Munakahah II

III

E

AHWAL

Abdul Kadir, M.HI.

Musataklima, M.H.

H. M. Amsiyono, S.H., M.Sy.

B 119

18

1421404

Fiqh Munakahah II

III

ICP

AHWAL

Ahmad Izzuddin, M.HI.

Miftahus Solehuddin, M.HI.

Henny Mono, S.H., M.H.

SY 302

47

1422213

Fiqh Munakahah

III

A

HBS

Ali Kadarisman, M.HI.

Ali Kadarisman, M, HI.

Kasdulah, S.H., M.H.

C 305

45

1422213

Fiqh Munakahah

III

B

HBS

Ali Kadarisman, M.HI.

Imam Sukadi, SH., M.H.

H. M. Shampthon, M.HI.

SY 301

49

1422213

Fiqh Munakahah

III

C

HBS

Ali Kadarisman, M.HI.

Mustafa Lutfi, M.H.

Ahmad Hadiri, M.HI.

SY 303

47

1422213

Fiqh Munakahah

III

D

HBS

Ali Kadarisman, M.HI.

Abdul Azis, M.HI.

Dr. Mardi Chandra, S.H., M.H.

SY 202

21

1422213

Fiqh Munakahah

III

ICP

HBS

Ali Kadarisman, M.HI.

A. Farroh Hasan, M.Si.

Drs. H. Waloyo, S.H., M.H.

SY 205

40

1422238

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

V

A

HBS

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

M. Rusman Efendi

C 306

41

1422238

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

V

B

HBS

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Abdul Qodir, M.HI.

Wahyudi

SY 306

40

1422238

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

V

C

HBS

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Farida Abubakar, S.Ag.

B 218

41

1422238

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

V

D

HBS

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Ninik Wahyu Lestari, S.E.

SY 307

15

1422238

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

V

ICP

HBS

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Fauzi Ahmad,S.Pd.I.

C 107

45

1523215

Fiqh Munakahah

III

A

HTN

Ali Kadarisman, M.HI.

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.

Titik Ulum Maulutin, S.E.

SY 300

46

1523215

Fiqh Munakahah

III

B

HTN

Ali Kadarisman, M.HI.

Dr. H. M. Sa'ad Ibrahim, MA.

M. B. Fachrurrozi, S.HI.

SY 201

11

1523215

Fiqh Munakahah

III

ICP

HTN

Ali Kadarisman, M.HI.

Dr. H. Roibin, M.HI.

Abdur Rohman,S.Pd.I.

SY 304

47

1122402

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

VII

A

HBS

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

Abdul Kadir,S.HI.

09.15 - 10.45

B 218

46

1121503

Teori dan Tehnik Perancangan UU

VII

A

AHWAL

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.

Miftakul Naim, S.Hum.

C 107

43

1121503

Teori dan Tehnik Perancangan UU

VII

B

AHWAL

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Welly Kuswanto,S.S.

C 305

44

1121503

Teori dan Tehnik Perancangan UU

VII

C

AHWAL

Imam Sukadi, S.H., M.H.

Musleh Herry, SH., M.Hum.

Yuwono,S.Sos.

SY 303

38

1121503

Teori dan Tehnik Perancangan UU

VII

D

AHWAL

Teguh Setyabudi, M.H.

Erfaniah Zuhriah, M.H.

Ria Anisatus S.,SE.Ak., M.S.A.

SY 306

8

1121503

Teori dan Tehnik Perancangan UU

VII

E

AHWAL

Teguh Setyabudi, M.H.

Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Achmad Tohir,S.HI.

SY 307

50

1122406

Legal Drafting*

VII

A

HBS

Teguh Setyabudi, M.H.

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Fifi Framelia Nofandika, S.Si.

SY 301

46

1523212

Metodologi Penelitian

III

A

HTN

Miftahus Solehuddin, M.HI.

Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Nur Triono, S.HI.

SY 302

47

1523212

Metodologi Penelitian

III

B

HTN

Miftahus Solehuddin, M.HI.

Dr. H. Badruddin, M.HI.

Maliki, S.H.I., M.H.

 

JUMAT,  21 OKTOBER 2016

JAM

RUANG

MHS

KODE

MATAKULIAH

SMT

KLS

PRODI

DOSEN PENGAMPU

PENGAWAS UJIAN

09.15 - 10.45

SY 201

11

1523212

Metodologi Penelitian

III

ICP

HTN

Miftahus Solehuddin, M.HI.

Dr. Suwandi, M.H,

Al Machi Ahmad, S.HI., M.H.

C 306

41

1421227

Metodologi Penelitian

V

A

AHWAL

Dr. Sudirman, M.A.

Dr. Fakhruddin, M.HI.

Ns. Meilina Ratna Diana, M.Kep

SY 300

40

1421227

Metodologi Penelitian

V

B

AHWAL

Dr. Sudirman, M.A.

Dr. H. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Ria Ramadhani DA, S.Kep., Ns.

B 215

27

1421227

Metodologi Penelitian

V

C

AHWAL

Miftahus Solehuddin, M.HI.

Dr. Sudirman, MA.

drg. Risma Aprinda Kristanti

B 119

34

1421227

Metodologi Penelitian

V

D

AHWAL

Miftahus Solehuddin, M.HI.

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kiswatul Hidayah,M.Sc

SY 202

19

1421227

Metodologi Penelitian

V

ICP

AHWAL

Dr. Sudirman, M.A.

H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Fidhia Riskiah I., M.Kep.

B 117

46

1422237

Metodologi Penelitian Hukum

V

A

HBS

Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Fitrana Harintama, M.Pd.

B 118

46

1422237

Metodologi Penelitian Hukum

V

B

HBS

Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H.

Ahmad Wahidi, M.HI.

Harir Mubarok, M.Pd.

B 216

45

1422237

Metodologi Penelitian Hukum

V

C

HBS

Dr. H. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Dr. H. M. Thoriquddin, Lc., M.HI.

Septia Dwi Jayanti, S.S., M.Pd.

B 217

45

1422237

Metodologi Penelitian Hukum

V

D

HBS

Dr. H. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Ahmad Izzuddin, M.HI.

Sohibul Hairi, M.Pd.

SY 205

15

1422237

Metodologi Penelitian Hukum

V

ICP

HBS

Dr. H. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.

Ika Puspitarini, M.Pd.

12.45 - 14.15

B 117

38

1421308

Qira'atul Kutub

III

A

AHWAL

Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

Erik Sabti Rahmawati, MA.

Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

B 118

38

1421308

Qira'atul Kutub

III

B

AHWAL

Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

Faridatus Syuhada', M.HI.

Dwi Fidhayanti, M.H.

B 216

40

1421308

Qira'atul Kutub

III

C

AHWAL

Ahmad Wahidi, M.HI.

Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Abd. Rouf, M.H.I.

B 217

32

1421308

Qira'atul Kutub

III

D

AHWAL

Ahmad Wahidi, M.HI.

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Muhammad, M.HI.

B 218

37

1421308

Qira'atul Kutub

III

E

AHWAL

Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

Drs. H. M. Murtadho, M.Hi.

Khoirul Umam, M,HI.

B 119

17

1421308

Qira'atul Kutub

III

ICP

AHWAL

Ahmad Wahidi, M.HI.

Iffaty Nasyiah, M.H. 

Risma Nur Arifah, M.H.

SY 303

46

1422224

Qira'atul Kutub

III

A

HBS

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

H. Alamul Huda, M.A.

Abdul Rozaq, M.A.

C 107

46

1422224

Qira'atul Kutub

III

B

HBS

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Burhanuddin Susamto, M.Hum.

Teguh Setyabudi, M.H.

C 305

45

1422224

Qira'atul Kutub

III

C

HBS

Abdul Azis, M.HI.

Khoirul Hidayah, M.H.

Himmah Mufidah, M.Pd.

C 306

45

1422224

Qira'atul Kutub

III

D

HBS

Khoirul Umam, M.HI.

Dwi Hidayatul Firdaus, M.S.i.

Ernu Widodo, M.H.

B 215

21

1422224

Qira'atul Kutub

III

ICP

HBS

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Nur Janani, M. H.

Soenarjo, S.H., M.H.

SY 301

48

1523204

Ushul Fiqh II

III

A

HTN

Dr. H. Tutik Hamidah, M.Ag.

Ramadhita, S.HI., M.HI.

M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

SY 302

47

1523204

Ushul Fiqh II

III

B

HTN

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Irham Bashori Hasba, M.H.

H. Edi Marsis, S.H., M.H.

SY 201

11

1523204

Ushul Fiqh II

III

ICP

HTN

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Musataklima, M.H.

H. M. Amsiyono, S.H., M.Sy.

SY 205

22

1421412

Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam

V

A

AHWAL

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Miftahus Solehuddin, M.HI.

Henny Mono, S.H., M.H.

SY 300

39

1421412

Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam

V

B

AHWAL

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Ali Kadarisman, M, HI.

Kasdulah, S.H., M.H.

SY 306

32

1421412

Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam

V

C

AHWAL

Erik Sabti Rahmawati, M.A.

Imam Sukadi, SH., M.H.

H. M. Shampthon, M.HI.

SY 307

32

1421412

Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam

V

D

AHWAL

Erik Sabti Rahmawati, M.A.

Mustafa Lutfi, M.H.

Ahmad Hadiri, M.HI.

SY 202

17

1421412

Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam

V

ICP

AHWAL

Erik Sabti Rahmawati, M.A.

Abdul Azis, M.HI.

Dr. Mardi Chandra, S.H., M.H.

14.30 - 15.30

SY 300

45

1121505

Peradilan Anak

VII

A

AHWAL

Al Machi Ahmad, S.HI., M.H.

A. Farroh Hasan, M.Si.

Drs. H. Waloyo, S.H., M.H.

SY 306

45

1121505

Peradilan Anak

VII

B

AHWAL

Al Machi Ahmad, S.HI., M.H.

Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.

M. Rusman Efendi

SY 307

45

1121505

Peradilan Anak

VII

C

AHWAL

Al Machi Ahmad, S.HI., M.H.

Abdul Qodir, M.HI.

Wahyudi

SY 101

46

1422220

Hukum Perdata Islam di Indonesia

III

A

HBS

Risma Nur Arifah, M.H.

Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

Farida Abubakar, S.Ag.

SY 102

48

1422220

Hukum Perdata Islam di Indonesia

III

B

HBS

Risma Nur Arifah, M.H.

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Ninik Wahyu Lestari, S.E.

SY 103

46

1422220

Hukum Perdata Islam di Indonesia

III

C

HBS

Risma Nur Arifah, M.H.

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Fauzi Ahmad,S.Pd.I.

 

JUMAT,  21 OKTOBER 2016

JAM

RUANG

MHS

KODE

MATAKULIAH

SMT

KLS

PRODI

DOSEN PENGAMPU

PENGAWAS UJIAN

14.30 - 15.30

SY 104

45

1422220

Hukum Perdata Islam di Indonesia

III

D

HBS

Risma Nur Arifah, M.H.

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum.

Titik Ulum Maulutin, S.E.

SY 105

21

1422220

Hukum Perdata Islam di Indonesia

III

ICP

HBS

Risma Nur Arifah, M.H.

Dr. H. M. Sa'ad Ibrahim, MA.

M. B. Fachrurrozi, S.HI.

SY 304

49

1122405

Hukum Perdata Internasional*

VII

A

HBS

Risma Nur Arifah, M.H.

Dr. H. Roibin, M.HI.

Abdur Rohman,S.Pd.I.

SY 302

45

1422304

Hukum Transportasi

V

A

HBS

Musa Taklima, M.H.

Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.

Abdul Kadir,S.HI.

SY 301

45

1422304

Hukum Transportasi

V

B

HBS

Musa Taklima, M.H.

Dr. H. Fadil SJ., M.Ag.

Miftakul Naim, S.Hum.

SY 303

45

1422304

Hukum Transportasi

V

C

HBS

Musa Taklima, M.H.

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Welly Kuswanto,S.S.

SY 205

45

1422304

Hukum Transportasi

V

D

HBS

Musa Taklima, M.H.

Musleh Herry, SH., M.Hum.

Yuwono,S.Sos.

SY 202

15

1422304

Hukum Transportasi

V

ICP

HBS

Musa Taklima, M.H.

Erfaniah Zuhriah, M.H.

Ria Anisatus S.,SE.Ak., M.S.A.

15.45 - 17.15

SY 300

40

1421304

Hukum Perdata Islam di Indonesia

III

A

AHWAL

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Achmad Tohir,S.HI.

SY 301

37

1421304

Hukum Perdata Islam di Indonesia

III

B

AHWAL

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

Fifi Framelia Nofandika, S.Si.

SY 302

40

1421304

Hukum Perdata Islam di Indonesia

III

C

AHWAL

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H.

Nur Triono, S.HI.

SY 303

39

1421304

Hukum Perdata Islam di Indonesia

III

D

AHWAL

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Dr. H. Badruddin, M.HI.

Maliki, S.H.I., M.H.

SY 205

26

1421304

Hukum Perdata Islam di Indonesia

III

E

AHWAL

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Dr. Suwandi, M.H,

Al Machi Ahmad, S.HI., M.H.

SY 201

17

1421304

Hukum Perdata Islam di Indonesia

III

ICP

AHWAL

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.

Dr. Fakhruddin, M.HI.

Ns. Meilina Ratna Diana, M.Kep

SY 306

45

1422202

Ushul Al Fiqh I

III

A

HBS

Dr. Noer Yasin, M.HI.

Dr. H. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag.

Ria Ramadhani DA, S.Kep., Ns.

SY 307

45

1422202

Ushul Al Fiqh I

III

B

HBS

Dr. Noer Yasin, M.HI.

Dr. Sudirman, MA.

drg. Risma Aprinda Kristanti

SY 202

45

1422202

Ushul Al Fiqh I

III

C

HBS

Dr. Noer Yasin, M.HI.

Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kiswatul Hidayah,M.Sc

SY 304

45

1422202

Ushul Al Fiqh I

III

D

HBS

Dr. Noer Yasin, M.HI.

H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

Fidhia Riskiah I., M.Kep.

SY 101

21

1422202

Ushul Al Fiqh I

III

ICP

HBS

Dr. Noer Yasin, M.HI.

Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.

Fitrana Harintama, M.Pd.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Alamat Kantor:
Gedung Megawati Soekarno Putri, Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144.
Telepon / Faksimile: 0341-559399
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id

Data Pengunjung 

9321034
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
483
7328
47305
9206200
218007
242568
9321034

Your IP: 127.0.0.1
2018-05-26 01:58
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #feduc9 #eef11045 #140114115202